E-postUtskriftExport ICS

Årsmøte og foreldremøte 2018

Event

Title:
Årsmøte og foreldremøte 2018
When:
ons, 7. februar 2018, 19:00 - 21:00
Category:
Alle
Created by:
Wenche Plukkerud Hassel

Description

INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FORELDREMØTE ONSDAG 7. FEBRUAR 2018 KL 1900

Til

Medlemmer, foresatte og dirigent

Det innkalles til årsmøte og foreldremøte på Smestad ungdomsskole onsdag 07.02.2018 kl 19.00.

SAKLISTE:

  1. Årsmelding 2017
  2. Revidert regnskap 2017
  3. Budsjett 2018 og forslag til kontingenter og egenandeler
  4. Valg
  5. Innkomne forslag. Eventuelle forslag må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet avholdes foreldremøte.

 

Vi minner om vedtektene og stemmerett for årsmøtet, sitat:

”§ 7 Årsmøtet a. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Korpsåret følger kalenderåret og årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Innkalling skal skje med minst to ukers varsel. b. Hvert medlem avgir en stemme. Medlemmer under 15 år representeres av sine foresatte. Medlemmer som har fylt 15 år, er selvstendig stemmeberettigede, men kan la seg representere av sine foresatte. Styrets medlemmer har stemmerett, men ikke under godkjenning av årsmelding og regnskap.”

Årsmelding  og forslag til budsjett vil bli publisert på nettsiden.

Da ønsker vi alle hjertelig velkommen.

For styret

Jon Museth, styreleder                                             Wenche P. Hassel, sekretær