Første øving etter påske starter andre års-aspirantene i hovedkorpset. Velkommen Mattis, Ivar, Julian og Ludvik:)