Jeg har kommet til at det er nødvendig at jeg trekker meg som leder og går ut av styret i korpset. Grunnen til dette er at jeg dessverre har ekstremt mye reisevirksomhet og lite forutsigbare dager i min jobb. Jeg fortsetter i sosialkomiteen og vil fortsatt være tilstede sammen med ungdommene og de voksne i korpset. Styret har kommet frem til at Jon Museth konstitueres som leder og varamedlem Vigdis Masovn Haave blir fast styremedlem frem til årsmøtet. Styret har hatt ett arbeidsmøte om saken, men formelt vil konstituering skje på styremøte mandag 5. oktober 2015.

 

Med hilsen fra Tim