Kringsjå Skolemusikk har trompetmottatt kr 20 000 i støtte fra Gjensidigestiftelsen til vårt prosjekt "Flere musikanter til Kringsjå Skolemusikk". Pengene skal brukes til målrettede tiltak for å øke rekrutteringen til korpset, men også til å stimulere våre etablerte korpsmusikere til å fortsette med korpsmusikk. Tilbud om instrumentopplæring til alle 2. klassinger ved Kringsjå og Ekrom skoler i samarbeid med Lillehammer Kulturskole og støtte til sommerkurs på Toneheim for våre etablerte musikanter er noen av tiltakene i dette prosjektet. Vi takker Gjensidigestiftelsen for støtten - pengene kommer godt med!