Det kom forslag fra tillitsvalgte og Simen Kyrre om at vi skal prøve gruppeøvelse en gang i måned fra kl 18:00 til 20:15. Felles pause kl 19:00.

Vi tar i utgangspunktet andre onsdagen i hver mned. Simen Kyrre vil etterhver se om vi skal bruke hele øvelsen på gruppeøvelse eller om vi skal ha fellesøvelse etter pausen.