Velkommen til

vårkonsert med korpset!

Sted: Smestad ungdomsskole.

Tidspunkt: Onsdag 8. juni kl. 19.00.

Foreldrene tar med en kake pr. familie.

Det blir loddsalg.

Ta gjerne med familie, slekt og venner!

Det blir obligatorisk informasjonsmøte om korpsturen etter konserten.