Musikere som skal delta på korpstur og foreldre inviteres til turmøte ifbm. årets korpstur. Turkomiteen orienterer om turen og svarer på spørsmål vi måtte ha.