Onsdag 16. mars ønsker vi årets kull 2. års aspiranter velkommen til hovedkorpset. Vi har gruppeøvelser denne kvelden og kan derfor bli godt kjent i litt mindre grupper før vi har fellesøvelse etter påske. Helgen 2. - 3. april deltar alle på helgeseminar. 

Til våre erfarne musikerer - ta vel imot årets 2. års aspiranter. 

Og 2. års aspirantene - vi gleder oss til å bli kjent med dere og inkludere dere i vårt gode miljø!!