Det inviteres til korpsseminar med gruppeøvelser, fellesøvelse, overnatting og sosiale aktiviteter 10. og 11. oktober 2015. For detajert program se under Hva skjer eller under dokumenter.