På grunnn av foreldremøte i nye gymsal på Smestad blir øvinga gjennomført i et av klasserommene i 2. etg. på Smestad u.skole.