Vi spiller for våre to konfirmanter lørdg 12. september. 

Korpset vårt har kritisk lav besetning for tiden, men vi forsøker så godt vi kan å bli spillbare, dvs at vi oppfordrer til at så mange som mulig kan stille lørdag 12. september kl. 15-16. Vi har fått inn et par lånte forsterkninger som vikarer for våre HOKK-musikere som er på samling samme helg.

Frammøte: Maihaugen kl. 1500, vi spiller på Kirkestuen for Johanne, deretter til Nordre gate 18 hvor vi spiller for Pernille

Antrekk: uniform

Vi spiller: marsjheftet

Korpsleder: Solveig

Meld fra om du ikke kan spille, blir det for mange må vi avlyse, og det vil vi helst ikke!